Základní oblasti zpracované programovým systémem

Programový systém STUDIO sestává ze dvou samostatných částí – ekonomické části (STUDIO 7) a objednávkové knihy zákazníků (Kniha objednávek 7). Obě programové části sdílejí a využívají společnou databázi zákazníků. Základní zpracované oblasti lze shrnout do následujících bodů:

 

  • rozpis časového plánu pro jednotlivá pracoviště/zaměstnance se zanesením objednávek zákazníků, (více .... )
  • tvorba účtenek za poskytnuté úkony/služby, prodej kosmetiky a doplňkového zboží, (více .... )
  • vedení katalogu zákazníků, zobrazení podrobné karty vybraného zákazníka včetně veškerých návštěv, vyhodnocení návštěvnosti, (více .... )
  • přehledy a vyhodnocení tržeb, (více .... )
  • evidence odpracované doby, výpočet podkladů mezd, vyhodnocení produktivity práce a pracovního zaměření, (více .... )
  • skladové hospodářství sestávající ze tří oddělených skladů (centrální sklad, prodej kosmetiky a zboží, provoz salonu), (více .... )
  • provozní funkce (tvorba ceníku služeb a prodeje; definice materiálů včetně stanovení normospotřeb; seznamy pracovníků, dodavatelů, oborů a skupin), (více .... )
  • sada servisních funkcí (zálohování vytvořených dat, kontrolní funkce, nastavení parametrů systému včetně heslování). (více .... )

 

Programový systém je určen na recepce provozů všech velikostí – uplatní se v salonech s jediným samostatně pracujícím živnostníkem, v provozech se skupinou samostatně pracujících živnostníků (pronajatá křesla), v salonech se zaměstnanci i v provozech s kombinací zaměstnanců a samostatných živnostníků. Jednotlivým typům provozů jsou přizpůsobeny verze programového systému (Studio 7 mini, Studio 7 multi, Studio 7 standard, Studio 7 komplet, Studio 7 manažer, Kniha objednávek 7). Nasazení verzí programového systému vyjadřuje následující schéma: